Volby 2014

Volby do zastupitelstva obce Moravany 10. – 11. října 2014

Moravany dětem a nejen jim

motto: „Spokojené děti znamenají spokojenou celou rodinu.“

VOLEBNÍ PROGRAM

BEZPEČNÁ DOPRAVA

Zlepšit dopravní situaci na ulici Hlavní:

Ø  zpomalení dopravy dopravně technickými opatřeními na vjezdech do obce (ostrůvky)

Ø  zřízení přechodu pro chodce na ulici Hlavní mezi ulicí Sadová  a Novosady

Ø  snížení rychlosti v obci, kde to je potřebné, a dále snížení rychlosti na 70 km/h již před vjezdy do obce

Ø  zřízení přechodu pro chodce na ulici Hlavní u ulice Nebovidská a Na Vyhlídce

Ø  zvážit možnosti vybudování kruhového objezdu na křižovatce ulic Hlavní – Slunná – Modřická

v  Zasadit se o zřízení zastávky autobusu Nebovidská v druhém směru

v  Projekt Bezpečná cesta do školy – zajištění všem dětem bezpečnou cestu pěšky do školy: síť chodníků, přechody, bezpečné křižovatky

v  Zvážit zavedení školního autobusu do Brna

ZELENÁ OBEC

v  Napojení obce pomocí stezky pro cyklisty na stávající síť cyklostezek v Brně a okolí

v  Podporovat další výsadbu zeleně v obci

v  Obnovit studánku ve Vrbičkách – revitalizace prostředí

v  Udržet a podporovat organizaci farmářských trhů v obci

v  Hlídat čistotu v obci – nechat pravidelně čistit obec od psích exkrementů

OBČANSKÁ VYBAVENOST

v  Zasadit se o výstavbu objektu služeb na návsi rekonstrukcí stávajícího objektu pošty, bývalého obecního úřadu, Klubu důchodců a nově zakoupeného domu č.p. 12 – důraz bude kladen na komplexní řešení, etapizaci výstavby a polyfunkčnost objektu

v  Postavit polyfunkční objekt na ulici Novosady s důrazem na rozšíření kapacity základní školy

v  Stavební rozvoj obce s rozumem – koncepční řešení, zachování tradičního rázu obce, zamezení nekontrolovatelné výstavby

v  Postavit hřiště v lokalitě za Žitnou u ulice Ostopovická – oplocené hřiště se zelení, dětské, popř. sportovní, dle možností a nároků lokality

v  Dokončit realizaci travnatého hřiště pro děti za poldrem

v  Podpořit výstavbu sportovní haly na obecních pozemcích u křižovatky Hlavní – Bohunická cesta

v  Podpořit aktivitu sportovní komise – pořádání sportovních akcí pro děti i dospělé

v  Posoudit vhodné lokality na vybudování cvičiště pro psy

v  Udržovat a rozšiřovat kulturní nabídku v obci – pořádání tanečních zábav, koncertů, rozvoj lidových tradic

v  Rozšířit nabídku výuky hudebních nástrojů nad rámec ZUŠ

SPRÁVA OBCE

v  Změnit plánování veřejných zakázek – zavést výběrová řízení již na návrhy a na projekty – zakázka začíná u architektonického návrhu, soutěže o návrh, o projekt atd.

v  Maximální využití dotačních prostředků z fondů EU, kraje a dalších

„Nasloucháme občanům aneb veřejně o veřejných otázkách“ – možnost položit zastupitelům věcné otázky a dočkat se jejich odpovědi nejen na veřejných zasedáních, ale také prostřednictvím internetu

KANDIDÁTNÍ LISTINA

1.      Bc. Helena Kadlečíková,   31 let, sociální pedagog

2.      Ing. Lucie Stroblíková,      39 let, finanční manažerka

3.      Mgr. Michaela Koláčková, 41 let, manažerka

4.      Mgr. Anna Dytrtová,         35 let, lektorka jazyků

5.      Jaroslav Kratochvíl,           37 let, podnikatel

6.      Ing. Klára Tomancová,      37 let, manažerka

7.      Bc. Jana Plasová,               41 let, dispečerka

8.      Věra Abbod,                      35 let, zdravotní sestra

9.      Ing. Hana Pospíšková,        40 let, bankovní úřednice

10.  Ing. Iva Zemanová,            44 let, obchodní referentka

11.  PaeDr. Jarmila Stanislavová, 63 let, konzultantka

12.  Monika Qazimi,                 42 let, dámská krejčová

13.  Petra Urbanová,                  34 let, manažerka obchodu

14.  Ing. Antonín Tomanec,     38 let, programátor

15.  Kateřina Rysová,               40 let, učitelka odborné výchovy

(všichni naši kandidáti jsou bez politické příslušnosti)

Sdružení nezávislých kandidátů, kterým není budoucnost Moravan lhostejná.

VOLEBNÍ PROGRAM PRO VOLBY V ROCE 2010

Rozšíření kapacity stávající mateřské školy o 50 míst – SPLNĚNO

Rozšíření kapacity stávající základní školy – splněno pouze v minimálním rozsahu*

Rekonstrukce stávajícího komplexu budov obecního úřadu, klubu důchodců, pošty – SPLNĚNO*

Zřízení centra volného času – zajištění aktivit volného času pro děti i dospělé – SPLNĚNO

Podpora zájmových institucí pro děti i dospělé – SPLNĚNO*

Rozvoj potřebné infrastruktury a občanské vybavenosti – SPLNĚNO*

Maximální využití dotačních prostředků z fondů EU, kraje a dalších – SPLNĚNO*

Napojení obce pomocí stezky pro cyklisty na stávající síť cyklostezek v Brně a okolí – nesplněno*

Vybudování dětského hřiště v odlehlejších částech obce – nesplněno*

Aktivní řešení problémů s neukázněnými majiteli psů – částečně SPLNĚNO*

Stavební rozvoj obce s rozumem – zastavení nekontrolovatelného rozšiřování obce a důraz na zachování tradičního rázu centra obce – SPLNĚNO*

Obnovení cesty přes les do údolí říčky Bobravy – SPLNĚNO

Rozšíření kulturní nabídky v obci – pořádání tanečních zábav, koncertů, rozvoj lidových tradic – SPLNĚNO*

Projekt Bezpečná cesta do školy – zajištění všem dětem bezpečnou cestu pěšky do školy: síť chodníků, přechody pro chodce, bezpečné křižovatky – částečně SPLNĚNO*

„Nasloucháme občanům aneb veřejně o veřejných otázkách“ – možnost položit zastupitelům věcné otázky a dočkat se jejich odpovědi nejen na veřejných zasedáních, ale také prostřednictvím internetových stránek – nesplněno*

*Na všech bodech označených hvězdičkou chceme dále intenzivně pracovat.