Kandidátka 2018 – 2022

Nejenom kandidujeme, ale hlavně fungujeme!

 1. Bc. Helena Kadlečíková

  

V roce 2009 založila spolek Vrabčák Moravany, v letech 2010-2014 zaujímala post 2. neuvolněné místostarostky, od roku 2014 dosud pro vás pracuje jako 1. uvolněná místostarostka. Jako předsedkyně spolku Vrabčák je i předsedkyní spolku MAS Bobrava, z.s.

 1. Ing. Lucie Stroblíková

 

Zakladatelka spolku Vrabčák Moravany, organizátorka Farmářských trhů v Moravanech, od roku 2010 dosud pro vás pracuje jako členka Finančního výboru obce a od roku 2014 také jako členka Zastupitelstva obce. Povoláním je finanční manažerka.

 1. Mgr. Anna Dytrtová

 

Členka spolku Vrabčák Moravany. Lektorka angličtiny a francouzštiny, která v jazykové učebně centra Vrabčák, nazývané House pořádá jazykové kurzy pro všechny věkové kategorie.

 1. Mgr. Markéta Jedličková

 

Od roku 2013 působí jako ředitelka Základní školy Moravany. Svým proaktivním přístupem s cílem vytvořit prostředí zajišťující vhodné podmínky pro všestranný rozvoj žáků významně přispěla k růstu úrovně vzdělávání žáků.

 1. Mgr. Michaela Stanislavová

Iniciátorka Farmářských trhů i dalších aktivit v Moravanech. Spolupodílí se např. na Velikonočním jarmarku. Aktivně se zapojila do přípravy Referenda. Pracuje jako OSVČ.

 1. Bc. Jana Plasová

Aktivně se zajímá o dění v obci a organizuje volejbalová setkání dospělých a cvičení Pilátes.

 1. Renata Stříbrná, DiS.

Lektorka Kreslení pro školáky, které se koná každé úterý v centru Vrabčák.

 1. Mgr. Kateřina Havránková

 

Je od roku 2013 ředitelkou Mateřské školy Moravánek. Pod jejím vedením je tato školka mateřinkou se vstřícným přístupem a spokojenými dětmi, rodiči i personálem.

 1. Mgr. Pavla Maternová

Se podílí na akcích spolku Vrabčák a aktivně se zapojuje do ekologických aktivit spolku i samotné obce Moravany.

 1. Ing. Šárka Haklová

Aktivně se zapojuje do akcí spolku Vrabčák. Převzala organizaci ekologické aktivity „Ukliďme Česko“.

 1. PaedDr. Jarmila Stanislavová

Svými nápady a vstřícným přístupem podporuje aktivity spolku Vrabčák.

 1. Věra Pavlíková

Již několik let se podílí na organizaci jarní a podzimní burzy oblečení pro děti. Aktivně pomáhá i při organizaci dalších aktivit spolku Vrabčák.

 1. Monika Qazimi

Lektorka výtvarného kroužku pro předškoláky. Aktivní členka spolku Vrabčák. Podílí se na organizaci většiny akcí spolku.

 1. Zdeňka Křížová

Podílí se na organizaci letních dětských táborů jako vedoucí.

 1. Kateřina Rysová

Je jednou z nejaktivnějších členek spolku Vrabčák. Podílí se na organizaci všech aktivit spolku. Je hlavním iniciátorem a organizátorem letních dětských táborů.

 

Nejsme pro vás neznámé tváře.