Volební povídání

Vážení občané, milí Vrabčáci,

když jsme s naší kandidátkou Moravany dětem šli poprvé do voleb v roce 2010, nechtěla jsem ji za žádnou cenu spojovat s naším spolkem Vrabčák, který je, a za tím si stále stojím, stále spolkem apolitickým. Ale současně si uvědomuji, že právě toto je naše přidaná hodnota, to že pro vás, naše občany, pracujeme nezištně po celý rok už takřka 10 let a hodláme v tom pokračovat.

Spolek Vrabčák byl založen v roce 2009 jako komunitní spolek místních rodičů, který má za cíl v prvé řadě vytvářet a zajišťovat aktivity pro volný čas dětí i dospělých v obci Moravany. Za dobu naší existence jsme pro vás zajistili spoustu pravidelných kroužků a kurzů, organizujeme několik pravidelných akcí a v neposlední řadě jsme pro vás vytvořili také centrum volného času, které v budově bývalého obecního úřadu nabízí zázemí klubovny, herny pro děti a jazykové učebny.

Současně s naší činností úzce spolupracujeme s ostatními zájmovými sdruženími v naší obci i z okolních obcí – Rybářské sdružení, SKM Moravany, F.K. Troopers, Cvičení ženy, Spolek moravanské zábavy, Tydlidům Nebovidy, Judo Hajany, Okrašlovací spolek Ořechov, Nad Šelší Ostopovice, Nebe Nebovidy a další.

Hlavním důvodem, proč jsme se nespokojili pouze se spolkem Vrabčák a vyrazili do voleb bylo, že že nám u nás v obci zoufale chybělo zázemí a podpora pro naše aktivity a především těžko můžete uspokojovat občany ve volném čase, když jim chybí zásadní věci jako je například dostatečná kapacita mateřské školy. Byli jsme u toho, když se jak na běžícím páse schvalovaly změny územního plánu a ptali jsme se na veřejných zasedáních, jak se budou řešit problémy, které už tenkrát zjevně existovaly a které by byly mnohonásobně horší, kdyby v roce 2011 nedošlo ke zrušení změn územního plánu schválených v roce 2009. Nikdo nám nedokázal odpovědět. Názory občanů je nezajímaly, hlavně ať se jejich pozemky do změn územního plánu dostanou… Nemohli jsme s tím souhlasit, podporovali jsme referendum, ale když bylo jasné, že s tím jako „obyčejní občané“ nic nezmůžeme, nezbylo než se pustit do boje s plnou vervou.

Po roce 2010 se situace značně změnila, ale bylo před námi ještě hodně práce a stále je. Někteří občané si možná myslí, že když ty nesmyslné nekoncepční změny územního plánu (díky kterým mohla naše obec mít i víc jak 8.000 obyvatel) zrušil soud, že když proběhlo referendum a dnes máme nový územní plán, že můžeme být klidní, ale není to pravda! Snahy o prolomení územního plánu tu stále jsou a budou! O tom, jestli nějakou změnu územního plánu zastupitelstvo schválí nebo ne rozhodujete vy sami díky letošním komunálním volbám! Je to jen na vás! Stačí se jen před tím, než půjdete k volbám chvíli zamyslet a zjistit si, kdo z lidí, kteří letos opět kandidují, hlasovali v roce 2009 pro zamítnutí referenda a přijetí dalších změn územního plánu:

  1. Za stranu KSČMPhDr. Lubomír Šebela (dnes kandiduje za KSČM na prvním místě)
  2. Za SNK Mladí občané pro TRADIČNÍ MoravanyJiří Blažek (dnes kandiduje za ANO 2011 na druhém místě)
  3. Za SNK Mladí občané pro TRADIČNÍ MoravanyJUDr. Ivana Pařízková (dnes kandiduje za „Slušné Moravany“ na prvním místě).
  4. Za SNK Budoucnost Ing. Vladimír Horký (dnes kandiduje za ODS)
  5. Za ODS Ing. Ivo Herman CSc.
  6. Za ODS Marian Bezák
  7. Za ODS Josef Malý mladší.

Jste si jistí, že se nebudou chovat stejně?

Nebo si zjistit, kdo za kterými stranami stojí… Např. „Slušné Moravany“ jsou ve skutečnosti „bílým koněm“ pana Ing. Kratochvíla, KPP, který žádal o změnu územního plánu v roce 2018 a lídr této kandidátky je paní Pařízková, viz výše…; ODS byli jako strana hlavními aktéry změn územního plánu a v letošních volbách se spojili s kandidáty za TOP 09, kde pan Horký jako „jejich“ zastupitel nebyl kromě ustavujícího ani na jednom veřejném zasedání! Proč? Protože jeho jediným zájmem je schválit změny územního plánu, aby mohl stavět na svém pozemku za hřbitovem, když usoudil, že pro to současné zastupitelstvo nebude nakloněno, tak se raději stáhl do ústraní – tento člověk pro vás nikdy pracovat nebude, tomu jde jen o jeho vlastní zájmy; a takových je bohužel na kandidátkách do letošních voleb mnohem víc…

V čem je vlastně tedy naše kandidátka jiná? My vám neslibujeme nic, co víme, že není reálné splnit. Naopak vám slibujeme, že tak jako jsme pro vás pracovali do současnosti, jsme pro vás připraveny pracovat i nadále.

Pro ty, které by zajímala předvolební povídání z let 2010 a 2014, doporučuji stránky http://www.referendummoravany.cz/ záložku Volební povídání.

Lídr kandidátky Moravany dětem Bc. Helena Kadlečíková