Názory a komentáře

5. 10. 2018 Rozhoduji se napsat panu Kratochvílovi „otevřený“ dopis:

Otevřený dopis Ing Kratochvílovi

4. 10. 2018 Je už dávno tma a po Moravanech se jako mravenečkové rozeběhli lidičkové, kteří nejspíš z čirého obdivu a nadšení vůči panu Kratochvílovi roznášejí jeho dopis nám občanům Moravan…

27. 9. 2018 Stačilo pár hodin, abych zjistila, že volební boj bude ještě hodně zajímavý…

ANO – zveřejňuje na svých stránkách tento obrázek  Úmyslně ho zveřejňuji sem, aby si ho nemohli stáhnout a opravit.

S komentářem, jak špatně žádáme o dotace a jak jsou na tom jinde líp. Celý text článku:

“Posledním tématem, na který chceme upozornit, je přístup obce k čerpání evropských dotací. Obec získala mnoho prostředků z prodeje pozemků vybraným developerům. A tyto peníze investovala do škol, silnic a jiných bohulibých projektů, které nám jsou všem samozřejmě ku prospěchu. Ale ptáme se, proč sousedním Želešicím evropské fondy přispívají 90% na investici 25 milionů do školy a nám ne? Obec se ani nepokusila takovou dotaci získat. A proto, místo toho, aby nás investice do školky stála pouhých 10% z rozpočtu a zbytek hradila Evropa, Želešice utratily většinu peněz, které měly. Želešicím, až školu dostaví, přiteče zpět 22 milionů korun a můžou je znovu investovat. Za toto volební období dle informací z oficiálních zdrojů (registr dotací na stránkách Ministerstva financí) získaly Moravany pouhých 3,5 mil. Kč. Sousední Želešice jsme už zmínili. A nedaleké Židlochovice, získaly 178 milionů korun z eurofondů, přitom jsou jen o málo větší než my. A to do Židlochovic navíc ještě stát přivede obnovenou železniční trať za téměř půl miliardy korun. Jinými slovy, v Židlochovicích se realizují projekty za téměř 700 milionů korun z dotací, a v téměř stejně velkých Moravanech za pouhých 3,5 mil. korun, což je 200x méně. Další komentář k tomu není třeba. Prostě je to potřeba změnit!” Víme jak a víme, kde a na co lze dotace čerpat.

A moje reakce na něj:

Tady aspoň vidíte jasný důkaz toho, jak strana Moravany ANO manipuluje s informacemi a nedělá jí problém veřejně lhát… 🙁

Dotaci ve výši 5.566.000,- Kč na dostavbu splaškové kanalizace získala obec Moravany z Dotačního programu vodního hospodářství od Jihomoravského kraje v tomto volebním období!!! Nebyla přidělena v minulém období, jak uvádíte! Smlouva byla podepsána 17.3.2017!!! Kdyby někdo nevěřil, zde odkaz na smlouvu zveřejněnou na webu JMK: https://m.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=333011&TypeID=61

Nejhorší na tom je, že zcela promyšleně a účelově dezinformujete občany naší obce a nutíte mě trávit čas vyvracením vašich lží…

Blábolíte tady o tom, že v tomto volebním období se čerpalo málo a neřeknete, že v tom předcházejícím, kdy bylo stejné vedení obce, se čerpalo celkem 36.741.426,- Kč z dotací na celkem 8 různých projektů.

Jako příklad, že to jde dělat lépe, uvádíte Židlochovice, město, které má svých 3.600 stabilních obyvatel, které nezažilo skokový nárůst obyvatel tak, jako naše obec, které je městem historicky vlastnícím spoustu budov (takovou obcí je i Ořechov, holt Moravany historicky byly a jsou zcela jinou obcí) a opominete uvést i to, že Židlochovice hospodaří s rozpočtem s běžnými příjmy 113 milionů korun, naše obec má v běžných příjmech pouze 46 milionů korun! To je rozdíl, co? Ale to už jsou informace, které se vám nehodí.

Další příklad uvádíte Želešice, které získaly dotaci 25 milionů na školu, ale to je dotace na rekonstrukci a přístavbu budovy, kterou už mají! Že my jsme nežádali? Ale my nemáme kam navyšovat kapacitu školy, znovu se vracím k tomu, že Moravany historicky nevlastnily žádné obecní budovy, velké školy apod. Máme jednu školu, která už je kapacitně nadupaná na maximum a není kam ji rozšířit. A na stavbu nové budovy mateřské školy máme o dotaci již zažádáno!

Na závěr pak taková drobnost a tou je, že od záměru, přes vypracování projektu, získání stavebního povolení, čerpání dotací až po samotnou realizaci je poměrně dlouhý časový úsek, za kterým je mnoho hodin práce, a velmi často pak dochází k tomu, že tento časový úsek zasáhne do dvou po sobě jdoucích volebních období, jak tedy pak chcete přesně vyčíslit, co tam ještě spadá a co už ne, je mi docela záhadou.

27. 9. 2018 Zbývá 8 dní do voleb a já pročítám volební programy „protikandidátek“

ODS – má evidentně program postavený na tom, že jestli chcete změnu ve vedení obce, tak volte ODS… Ale ODS už tu jednou byla… A měnila územní plán jak na běžícím páse… Pořád se snažím doufat, že lidi nezapomínají a ti co tu tenkrát ještě nebyli, že aspoň přemýšlí! A když chtějí změnu ve vedení obce ok, pojďme se ohlédnout za tím, co se realizovalo v době vlády ODS a co se realizovalo za posledních 8 let ať jsme v obraze:

2002-2006 Většinu má SNK Budoucnost s Komunisty, proti stojí ČSSD a KDU-ČSL, starostou obce je Ing. Dalibor Kroupa z ČSSD

 • dětské hřiště na Tiché
 • protipovodňová opatření – průlehy, hráz poldru, revitalizace potoka a zalesnění – čerpána dotace v celkové výši 7.053.000,- Kč
 • -> schvalují se první změny územního plánu z roku 1998

2006-2010 Většinu má koalice stran ODS, SNK Budoucnost, Mladí občané pro tradiční Moravany a Komunisti, proti stojí ČSSD a KDU-ČSL, starostkou obce je RNDr. Marie Barešová z ČSSD

 • rekonstrukce chodníků, výstavba nových chodníků a veřejného osvětlení
 • přístavba učebny a šaten v ZŠ
 • zpracovány jsou projekty na „Intenzifikaci ČOV“ – čerpána dotace ve výši 500.000,- Kč a „Zkapacitnění Moravanského potoka“ – čerpána dotace ve výši 201.500,- Kč
 • výstavba první budovy MŠ pro 53 dětí
 • vybudování světelného přechodu na Hlavní
 • zateplení střechy Klubu důchodců
 • zateplení Základní školy včetně výměny oken a dveří – čerpána dotace ve výši 1.104.696,- Kč
 • -> prodávají se obecní pozemky v Jabloňovém sadu
 • -> občané sepisují petice a žádají o referendum, které je zastupitelstvem zamítnuto 
 • -> i přes obrovské protesty občanů jsou schváleny další změny územního plánu
 • -> je zpracována projektová dokumentace na vybudování dešťové kanalizace na ulici Modřická, ve výběrovém řízení vítězí firma Přemysl Veselý, ale zastupitelstvo na návrh člena strany ODS vyjmulo tento záměr z rozpočtu obce a zabránilo tak realizaci stavby!

2010-2014 Většinu má koalice stran ČSSD, KDU-ČSL, Referendum Moravany, Moravany dětem a Pro starousedlíky, proti stojí ODS, SNK TOP pro Moravany, Věci veřejné a Komunisti, starostkou obce je RNDr. Marie Barešová z ČSSD

 • revitalizace oblasti k Vrbičkám
 • výstavba druhé budovy MŠ pro 50 dětí – na přístupové komunikace k MŠ čerpána dotace ve výši 200.000,- Kč
 • intenzifikace čistírny odpadních vod – čerpána dotace ve výši 31.846.856,- Kč
 • výstavba autobusové zastávky Nebovidská
 • rekonstrukce šaten na hřišti – čerpána dotace ve výši 200.000,- Kč
 • výstavba nové budovy obecního úřadu a knihovny
 • vybudováno dopravní hřiště na Tiché a doplněny herní prvky na další dětská hřiště – čerpána dotace ve výši 400.000,- Kč
 • výstavba rybníka a úprava Moravanského potoka
 • rekonstrukce chodníků a komunikací, výstavba nových chodníků a retardérů
 • zřízení ordinace praktického a dětského lékaře
 • výsadba stromů podél polních cest v celkovém počtu 122 ks
 • výstavba nového dětského hřiště na ulici K Pegasu – čerpána dotace ve výši 400.000,- Kč
 • revitalizace zeleně v obci a výstavba nového dětského hřiště na ulici U Hájku – čerpána dotace ve výši 533.280,- Kč
 • výstavba nového centra obce – náměstí – čerpána dotace ve výši 2.861.290,- Kč
 • přístavba budovy základní školy – nová jídelna, sborovna a jazyková učebna
 • rekonstrukce víceúčelového hřiště za obchodem a provedení nové fasády šaten – čerpána dotace ve výši 300.000,- Kč
 • rekonstrukce prodejny potravin v majetku obce
 • vybudování nových chodníků na hřbitově a oprava šaten
 • rekonstrukce budovy bývalého obecního úřadu pro centrum volného času
 • -> dochází ke zrušení změn územního plánu Nejvyšším správním soudem
 • -> je zpracována Územní studie možností dlouhodobého rozvoje obce Moravany
 • -> je vyhlášeno Referendum v otázce podle jaké varianty má být zpracován nový územní plán
 • -> v souladu s výsledky referenda je zpracován a přijat nový územní plán
 • -> realizace nešťastné stavby dešťové kanalizace na Modřické, zakázku v novém výběrovém řízení vyhrála firma Proles, která stavbu neprovedla kvalitně a za tu část, kterou neprovedla kvalitně nedostala od obce zaplaceno, následně firma zkrachovala

2014-2018 Většinu má koalice stran ČSSD, KDU-ČSL, Referendum Moravany, Moravany dětem, Starousedlíci a Strana sportu, proti stojí TOP 09, ANO 2011 a Komunisti, ODS nezískává žádný mandát, starostkou obce je RNDr. Marie Barešová z ČSSD

 • rekonstrukce chodníků
 • výsadba stromů a keřů nad rybníkem
 • oprava havarijního stavu dešťové kanalizace na ulici Modřická
 • dostavba dešťové a splaškové kanalizace na ulici Hlavní a propojení uličkou s oddílnou kanalizací na ulici Žitná – čerpána dotace ve výši 5.566.000,- Kč
 • vybudování logopedické třídy v hlavní budově MŠ
 • doplnění dětských hřišť o další herní prvky – čerpána dotace ve výši 20.000,- Kč
 • sanace zemní vlhkosti budovy základní školy a oprava kanalizace – čerpána dotace ve výši 200.000,- Kč
 • oprava stropu budovy ZŠ Moravany
 • rekonstrukce hřiště v mateřské škole – čerpána dotace ve výši 400.000,- Kč
 • rozšíření a stavební úpravy Kulturního domu
 • modernizace knihovny – čerpána dotace ve výši 40.000,- Kč
 • úprava ulic Vnitřní a Střední – komunikace, chodníky a parkovací stání
 • rekonstrukce chodníků a komunikací na ulicích Střední, Slunná, K Pegasu, Tichá a U Rybníka
 • rekonstrukce parku – nové chodníky, lavičky, veřejné osvětlení a úprava zelených ploch
 • rozšíření veřejného osvětlení
 • výstavba zadní části Kulturního domu
 • rozšíření ordinace lékaře a zateplení budovy Klubu důchodců
 • v realizaci je naučná stezka Pohádková stezka Bobrstezka – podepsána smlouva na dotaci ve výši 150.000,- Kč od JMK a přislíbena dotace od MAS Bobrava ve výši 954.900,- Kč
 • ve stádiu projektové přípravy a žádostí o dotace jsou kruhový objezd, třetí budova mateřské školy a sportovní hala
 • -> v návaznosti na územní plán byly zpracovány potřebné studie zastavitelných lokalit
 • -> zamítnuty byly všechny žádosti o změny územního plánu

Posuďte sami zda současné vedení obce pracuje nedostatečně.

***

ODS – další bod programu taky dobrý – velké stavební projekty chceme realizovat napoprvé a pořádně – viz. Modřická a Slunná – to jako vážně? Vážně staví svůj program na konstatování, že jim se to stát nemůže? Že jim se nemůže stát, že jim stavební firma zmrší zakázku, která se holt musí opravit? Fascinující. A nebo možná podle hesla kdo nic nedělá nic nezkazí… Takže stačí jen nic nedělat, kdoví.

***

ANO – to je aspoň počteníčko… Z webových stránek a facebooku jsem se dozvěděla, že stavba mimoúrovňové křižovatky Moravanská (přemostění ulice Vídeňská mezi naší Modřickou až do Přízřenic) se nerealizuje vlastně kvůli obci Moravany a její nečinnosti… Tak to jsem se i zasmála. Pan Rybka píše o tom, že v loňském roce proběhlo setkání dotčených subjektů k tomuto projektu, na kterém obec Moravany nebyla přítomna a to je prý snad důvod, proč se projekt stále nerealizuje… Ono těžko mohlo být vedení obce přítomno na nějakém jednání, když ho na něj jaksi nikdo nepozval…! Škoda, zúčastnily bychom se rády. K tomu mám pak ještě jednu poznámku, mimoúrovňová křižovatka Moravanská je projekt starý už několik let a rozhodně to není stavba, která by se měla budovat „pro Moravany, aby se jim zlepšila dopravní dostupnost do Brna“ (třebaže by to mělo pozitivní efekt), ale proto, že současné napojení přes kruhový objezd u Futura je kvůli navazujícímu sjezdu na dálnici nevyhovující a je v rozporu s dopravně-technickými normami (mezi jednotlivými sjezdy musí být alespoň 1 km vzdálenost), ale oni nám jej nemohou zrušit dokud se nevytvoří jiné dopravní napojení, kterým by byla právě zmíněná mimoúrovňová křižovatka. A projekt byl na dlouhou dobu zamražen ze zcela jiného důvodu, kterým byla snaha Jihomoravského kraje schválit Zásady územního rozvoje, ve kterých byla v plánu realizace tzv. Jihozápadní tangenty, která by de facto vytvořila spojnici mezi D1 od Prahy a ulicí Vídeňskou někde u Modřic nebo Želešic. Proti Jihozápadní tangentě obec Moravany spolu s mnoha dalšími obcemi úporně (a snad dosud i úspěšně) bojuje a soudí se, protože realizací tangenty by naše obec zůstala uzavřená v trojúhelníku mezi D1, Vídeňskou a tangentou, tangenta měla vést jihozápadně kolem naší obce… V současné době to vypadá, že se tangenta realizovat nebude a tudíž se přistoupí k tzv. nulové variantě, která by spočívala ve zkapacitnění ulice Vídeňská. V tomto případě by ovšem vybudování mimoúrovňové křižovatky Moravanská bylo nezbytné. V reálu tedy dokud Jihomoravský kraj úspěšně nedokončí tvorbu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje i se všemi potřebnými studiemi, není mimoúrovňová křižovatka Moravanská realizovatelná. A jestli pan Rybka tvrdí něco jiného, tak buď nemá dostatek informací a nebo s nimi manipuluje. To nechám na vás.

***

25. 9. 2018 Zbývá 10 dní do voleb a volební boj začíná přitvrzovat

Na Facebooku kandidát za stranu ANO zveřejňuje video s nahrávkou mladého klučiny s osočením, že mu plivnul na schránku, protože roznášel volební letáky jiných stran a že to měl možná v popisu práce… Realita: klučina roznášel letáky kdejakých obchodňáků, vůbec ne volební letáky, nemohl dosáhnout na schránky bytovky a ze vzteku plivnul a zrovna se trefil na tu jeho… Výsledek: Klučina dostal doma vynadáno, protože to přepísk a pan kandidát na popud svojí strany video smazal. Můj názor: Nebyla ta reakce pana kandidáta poněkud přehnaně histerická? Neměli bychom být v globálu rádi za to, že je dnešní generace mladých lidí ochotná ve svém volném čase odložit mobil a počítač a pracovat? Já tomu chlapci tleskám, ne za to, že plival na schránku, to se nedělá, to je jasné, ale za to, že byl ve stresové situaci (ta schránka je fakt vysoko, ani já do ní nedosáhnu), vybuchl, ale zase se uklidnil a šel makat dál!