O nás

Vážení občané,

dovolte nám, abychom vám pár slovy představily naši kandidátku pro volby do obecního zastupitelstva. Jsme sdružení nezávislých kandidátů Moravany dětem, které vzniklo z iniciativy členek spolku Vrabčák Moravany, který v naší obci působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a rodin od jara 2009.

Letos naše sdružení kandiduje již po třetí a to takřka v nezměněném složení. V minulých volbách se nám podařilo získat 2 mandáty a pro paní Bc. Helenu Kadlečíkovou nejvyšší počet hlasů. Paní Kadlečíková 4 roky zaujímala post druhé místostarostky a následující 4 roky post první místostarostky, díky kterému naše sdružení maximalizovalo svoje úsilí při řešení problematiky mladých rodin s dětmi žijícími v obci Moravany. Dvojka na naší kandidátce, paní Ing. Lucie Stroblíková, nejen aktivně působí již 8 let ve finančním výboru obce, který se zásadně podílí na systému financování a hospodaření s finančními prostředky obce, ale především se zapsala do historie Moravan jako organizátorka farmářských trhů, které se staly jedněmi z nejvyhlášenějších v našem kraji. Nelze opominout ani další členy naší kandidátky, kteří se aktivně podílí na organizování akcí pro děti i dospělé a živě se zajímají o dění v obci. Nejsme pro vás neznámé tváře.

Vážíme si vaší důvěry, se kterou se na nás obracíte, a věříme, že jsme vás do dnešního dne nezklamali. V minulém volebním období jsme vám představili náš volební program a nyní předkládáme jeho zúčtování:

VOLEBNÍ PROGRAM PRO VOLBY V ROCE 2014

Bezpečná doprava – SPLNĚNO

– v současné době je zpracován projekt křižovatky, zastávek a přechodů pro chodce na vjezdu do obce od Brna
– pracuje se na projektu přechodu pro chodce mezi ulicemi Sadová-Novosady
– realizovala se oprava chodníků a komunikací na 10 ulicích
– došlo k rozšíření veřejného osvětlení na 5 místech

Zelená obec – SPLNĚNO

– byla zpracována studie sítě cyklostezek a je zpracována projektová dokumentace na cyklostezky na našem katastru
– byla provedena revitalizace zeleně v obci, dosadba parku, výsadba stromů kolem polních cest
– došlo k výsadbě lesa nad rybníkem a připravují se další dva projekty na zalesnění
– s neutuchající oblibou probíhaly Farmářské trhy

Občanská vybavenost – SPLNĚNO

– proběhla příprava na výstavbu objektu služeb na návsi, která ovšem bude vyžadovat komunitní projednání
– je zpracována projektová dokumentace na výstavbu třetí budovy mateřské školy
– díky kvalitní stavební komisi probíhá stavební rozvoj obce s rozumem
– bylo dokončeno hřiště u ulice Ostopovická
– je zadáno zpracování projektové dokumentace pro výstavbu sportovní haly
– kulturní nabídka v obci se stále rozrůstá

Správa obce – SPLNĚNO

– změnilo se plánování veřejných zakázek
– obec čerpala v uplynulém volebním období z různých zdrojů dotace v celkové výši 6.719.245,- Kč a další 1.104.900,- Kč má předběžně schváleno

Jsme sdružení nestraníků se středopravou politickou orientací. Cílem našeho programu je zkvalitnění života v Moravanech založené na přirozeném rozvoji obce počínaje vybudováním dostatečné kapacity mateřské a základní školy, přes vybudování veřejné zeleně, sportovišť, ordinací lékařů až po obnovu lidových tradic a mnoho jiného.

Jste-li spokojeni s tím, co vše se nám už v obci podařilo, a chcete-li dát další šanci lidem s elánem dotáhnout věci do konce, dejte váš hlas našemu sdružení Moravany dětem. Nelíbí se vám plané sliby a nedokončené nápady? Chcete, aby vámi zvolení zastupitelé pracovali viditelněji, vykazovali pozitivní výsledky a pracovali pro vás? Volte nás – Moravany dětem. My své projekty realizujeme – zaškrtněte Moravany dětem, pracujeme pro spokojenost vaší rodiny.

Krásný den vám přejí vaše kandidátky za sdružení Moravany dětem

Přijďte k volbám 5. – 6. října 2018 a pomozte nám měnit Moravany k lepšímu. Zamyslete se, oprostěte se od čistě politického smýšlení a volte lidi, kteří pro vás skutečně něco dělají a nezištně budou dělat i nadále.