Kandidátka 2022 – 2026

Nejenom kandidujeme, ale hlavně fungujeme!

 1. Bc. Helena Kadlečíková, 39 let

V roce 2009 založila spolek Vrabčák Moravany, v letech 2010-2014 zaujímala post 2. neuvolněné místostarostky, v letech 2014-2018 působila jako 1. uvolněná místostarostka a od roku 2018 dosud pro vás pracuje jako starostka obce. Kromě funkce starostky obce a předsedkyně spolku Vrabčák zastává i funkci předsedkyně spolku MAS Bobrava, z.s., jenž spolu s kolegy z okolních obcí založila v roce 2015.

 1. Ing. Lucie Stroblíková, 47 let

Zakladatelka spolku Vrabčák Moravany, organizátorka Farmářských trhů v Moravanech. V letech 2010-2018 členka Finančního výboru obce, od roku 2014 členka Zastupitelstva obce a od roku 2018 dosud uvolněná místostarostka obce. V roce 2022 založila se svojí kamarádkou spolek Purple Club, jež pomáhá dětem s epilepsií. Povoláním je finanční manažerka.

 1. Ing. Klára Tomancová, 45 let

Od roku 2018 je členkou Zastupitelstva obce a též členkou Kontrolního výboru obce a Tiskové komise. Pilně pro Vás zpracovává všechna vydání Moravanských listů a aktivně se podílí na všech akcích pro veřejnost pořádaných nebo spolupořádaných spolkem Vrabčák.

 1. Mgr. Anna Dytrtová, 43 let

Členka spolku Vrabčák Moravany a Tiskové komise obce. Lektorka angličtiny a francouzštiny, která v jazykové učebně centra Vrabčák, nazývané House pořádá jazykové kurzy pro všechny věkové kategorie.

 1. Mgr. Michaela Fopová Buchbergerová, DiS., 54 let

Dlouholetá členka Sportovní komise obce, nadšená tenistka, osobní asistentka, koučka a lektorka německého jazyka. Aktivně se podílí na organizaci veškerých sportovních akcí a utkání v obci. Organizátorka Tenisových turnajů a příměstských tenisových táborů. Pro občany Moravany také organizuje lyžařské zájezdy a výlety do vánoční Vídně, do Melku či do Kremsu. Organizátorka pravidelného setkávání obyvatel na Kaffeeklatsch, kde pilují německou konverzaci.

 1. Mgr. Žaneta Pšikalová, 41 let

Členka Kulturní komise obce a spolku Vrabčák. Dlouholetá patronka Klubu maminek Klubíčko a organizátorka Bazárku oblečení a hraček pro děti. Aktivně se podílí na všech akcích pro veřejnost pořádaných obcí Moravany nebo spolkem Vrabčák.

 1. Mgr. Kateřina Havránková, 45 let

Od roku 2011 je jednou z nejaktivnějších členů Kulturní komise obce, ve které je už několik let předsedkyní. Od roku 2013 je ředitelkou Mateřské školy Moravánek. Pod jejím vedením je tato školka mateřinkou se vstřícným přístupem a spokojenými dětmi, rodiči i personálem

 1. Zuzana Kubátová, 37 let

Členka Vrabčáku a zasloužilá matka 4 dětí s aktivním zájmem o dění v obci a dlouhodobě usilující o rozšíření mateřské a základní školy.

 1. Renata Stříbrná, DiS., 40 let

Lektorka Kreslení pro školáky, které se koná každé úterý v centru Vrabčák.

 1. Mgr. Markéta Jedličková, 47 let

Od roku 2013 působí jako ředitelka Základní školy Moravany. Svým proaktivním přístupem s cílem vytvořit prostředí zajišťující vhodné podmínky pro všestranný rozvoj žáků významně přispěla k růstu úrovně vzdělávání žáků. Od roku 2014 je členkou Finančního výboru obce a od roku 2018 členkou Zastupitelstva obce.

 1. Ing. Šárka Haklová, 47 let

Aktivní členka spolku Vrabčák, která se primárně věnuje ekologickým aktivitám spolku. Organizačně zajišťuje například akci „Ukliďme Česko“.

 1. Monika Qazimi, 50 let

Jedna z nejaktivnějších členek spolku Vrabčák a také členka Kulturní komise obce. Již několik let organizuje výtvarný kroužek pro předškolní děti a neustále vymýšlí nové a nové aktivity pro rodiny s dětmi. Za její aktivitou tak stojí například Bleší trh pro děti, Šifrovací hra, Dlabání dýní a především nadmíru úspěšný Pohádkový potok.

 1. Barbora Štěpánková, 31 let

Svými nápady a vstřícným přístupem podporuje aktivity spolku Vrabčák a aktivně se zajímá o dění v obci.

 1. Ing. Zdeňka Křížová, 50 let

Podílí se na organizaci letních dětských táborů jako vedoucí a hospodářka.

 1. Kateřina Rysová, 48 let

Je jednou z nejaktivnějších členek spolku Vrabčák. Podílí se na organizaci všech aktivit spolku. Je hlavním iniciátorem a organizátorem letních dětských táborů.

Nejsme pro vás neznámé tváře.